Sandviks hundpensionat

Borta underbart, men hemma bäst!

Sandviks hundpensionat

Borta underbart, men hemma bäst!

Inlämningsregler

Vi tar emot alla raser, förutom rena vakthundar( t ex ovtjarka) 

Vi följer svenska djurskyddsregler och väljer att tacka nej till kunder som eventuellt inte tycker de ska följas.

Din hund måste vara årligen vaccinerad mot kennelhosta

Din hund får inte vara aggressiv mot människor 

Din hund måste vara rumsren, om inte tar vi ändå emot vid möjlighet, men då mot ett tillägg på 75kr/dygn pga extra städ( här räknas inte enstaka revirmarkerande in som icke rumsren)

Om din hund revirmarkerar inomhus. Vill vi ha tillåtelse att använda kisskydd och då tillkommer en avgift på 50kr/dygn

Just nu kan vi inte ta emot löptikar, men återkommer på sidan när våra egna hundar kastrerats och det åter igen blir möjligt.

Om din hund förstör inredning, står du för kostnaden, dvs utöver det som är normalt ( dvs tuggar sönder vägg, dörr, liknande ickevanligt hundbeteende). I dessa fall är det bra att komplettera sin hemförsäkring med en drulleförsäkring.

Alla ägare måste skriva på kontrakt om hur vi ska förhålla oss till deras hund, sedan följer vi det kontraktet till fullo.

Som ägare ansvarar du för kostnaderna ifall din hund skadar sig eller blir sjuk, såvida det inte beror på att vi inte följt direktiven i kontraktet. Se därför alltid till att din hund är försäkrad.

Du väljer självklart själv om din hund ska få träffa andra hundar, men vi vill ändå upplysa om att vi inte tar emot  hundar för längre vistelser dvs mer än 3 dygn om de inte har en hundkompis i familjen, med det menar vi självklart att du lämnar in 2 hundar, så att hunden inte behöver vara ensam mer än korta stunder. 
 Detta gör vi för att hunden är ett flockdjur och eftersom vi har egna hundar och oftast fler hundar på pensionatet, vilket medför att tiden inte räcker till för att tillgodose den omtanke och omvårdnad som vi anser hunden behöver dagligen om den inte får vistas nära andra hundar och kan vara med på aktiviteter

I de fallen rekommenderar vi en hundpassare som endast har din hund, så den får vara med överallt.

Vi väljer också att kunna tacka nej om vi får förhållningsregler angående er hund som går emot vår syn på hur en hund ska behandlas.

Denna regel har vi skrivit in eftersom det ibland kan hända att man tycker så olika att vi som ansvariga för hunden under vistelsen helt enkelt inte vill följa det ägaren säger. Då är det bäst för alla parter att välja ett annat pensionat.